Otvorena vrata za gradjane i gradjanke

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspostavljanje održivog mehanizma dijaloga, dvosmerne komunikacije i saradnje građana i narodnih poslanika u Šumadijskom okrugu.

Sa teritorije Šumadijskog okruga izabrano je osam narodnih poslanika koji predstavljaju gotovo 300.000 građana. Ogromna većina građane ne zna koji su njeni poslanici ni ko ih predstavlja u narodnoj skupšiti. Građani nemaju kontakte sa svoji predstavnicima, ni mogućnost da utiču na zakone i akte koje se donose u skupšitu, na ostvarivanje svojih prava i prava drugih. Takođe, građanima nije poznato na koji način poslanici mogu da pomognu njima, njihovim porodicama, komšijama, kao i ostalim socijalnim kontaktima (udruženja, stanari, mesne zajednice, manjinske grupe…) u svojim lokalnim zajednicama. Ovaj problem želimo da rešimo uspostavljanjem kontakata između građana i narodnih poslanika, putem sistema „otvorenih vrata“. Cilj je upoznati i informisati građane o mogućnostima dijaloga sa poslanicima, potpisati saglasnost sa narodnim poslanicima da mesečno u okviru sedišta stranaka primaju građane i sa njima razgovaraju o aktuelnim problemima, da zastupaju građane ispred izvršne i zakonodavne vlasti i pomognu u ostvarivanju prava i sloboda građana. Poseban akcenat će biti stavljen na uspostavljanje direktne komunikacije narodnih poslanika i nacionalnih manjina na teritoriji aktivnosti projekta.

 

Projekat se realizuje u Šumadijskom upravnom okrugu. Projekat se realizuje od 01.septembra 2016.god. do 15.maja 2017.god.

Projekat je podržala TRAG Fondacija sa 770.175,70 RSD