Romske bajke i legende u osnovnim skolama 2017

Romske bajke i legende u školama

Projekat je planiran sa ciljem smanjenja diskriminacije nad romskom decom, kroz integraciju romske kulture u obrazovn-vaspitnom procesu upoznavanje dece sa romskim bajkama i legendama. Analizom romskih bajki i legendi na časovima srpskog jezika, istorije, građanskog vaspitanja i časovima odeljenskog starešinstva. Na ovim časovima bi se čitala jedna od romskih bajka ili legenda i radila analiza teksta. Analizu teksta bi radila sama deca i diskutovala o tome kako su shavatila tekst. Na ovaj način bi se bliže upoznali sa romskom usmenom kživenosti i bolje shavatila romsko stvaralštvo. Projektom su odabrana tri teksta koja će se obrađivati u školama, a ujedno i predstavljaju srž romskog života.
Slaba informisanost kroz sistem obrazovanja nastavnog kadra i đaka o manjinja tj. Romima/kinjama, su najčešće prepreke za neupuštanje u rad sa decom o običajima, kulturi, tradiciji, kao i promovisanje drugoj zajednici njihove prave vrednosti – vrednosti romske zajednice (obično je sve zasnovano na predrasudama prema Romima), nepoznavanje romske kulture, tradicije i istorije.
Кulturološke razlike kod Roma česta su zabuna kod nastavnika, pa često deluju na vrednosti kod dece pogrešnim metodoma.
Predrasude nastaju iz neznanja o nečemu ili nekome, one dalje narastaju do diskriminacije koje odrđuju načine ponašanja. Кako bi sprečili nastajanje predrasuda treba predstaviti kulturne vrednosti romske zajednice.
Program je realizovan od 01. januara do 30. aprila 2017. god. Programom je obuhvačeno šest osnovnih škola sa teritorije Grada Кragujevca.
Projekat je podržao Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa iznosom od 200.000,00 RSD