Socijalno odgovorni monitoring u praksi

Projekat: Socijalno odgovorni monitoring u praksi, nosioc projeta Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Uz podršku OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER

Projekat se realizovao u periodu 2011 do 2015.

Projektom su pokriveni: Zlatiborski, Moravički, Šumadijski i Mačvanski okruzi.

Učestvuju u projektu organizacija civilnog društva iz 8 gradova i opština (Užice, Loznica, Čačak, Gornji Milanovac, Nova Varoš, Prijepolje, Ivanjica i Kragujevac).

Aktivnosti Roma Centra:

 • Monitoring lokalnih budžeta
 • “Konkursi  za finansiranje projekata NVO”
 • Budžetsko finansiranje lokalnih akcionih planova za Rome”
 • Plan integriteta za Javnih Preduzeća i Jano komunalna preduzeća Grda Kragujevca
 • Monitorig nabavki Javnih preduzeća I Javno komunalnih preduzeća Grada Kragujevca:
  • Plan javnih nabavki za 2012. i 2013. godinu;
  • Dokaz da su za javne nabavke predviđena sredstva budžetom / finansijskim planom;
  • Akt o sistematizaciji radnih mesta;
  • Spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u periodu od 01.01.2012. do 28.11. 2013.godine.
  • Transparntna dodela sredstava sa budzetskih linija 481