Provera EU standarda

Opšti cilj:

Doprineti procesu EU integracija  uspostavljanjem decentralizovanog sistema razvoja lokalnih zajednica kroz jačanje kapaciteta OCD-a za aktivno učešće građana i građanki Srbije u procesima donošenja odluka

 

Specifični cilj:

Osnaživanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih organizacija (NKD+4 članice) u oblastima vladavine prava,  transparentnosti javnih vlasti, zaštite životne sredine za zagovaranje, kredibilno i proaktivno učešće u javnom dijalogu sa donosiocima odluka, građanima i drugim zainteresovanim stranama u procesu EU integracija

Specifićni cilj:

Podstaći aktivno učešće građana iz 8 okruga Srbije u javnom dijalogu o procesu EU integracija

 

Aktivnosti Roma Centra:

Izveštaj 1 će se baviti temom vladavine prava, poštovanjem ljudskih i manjinskih prava, jačanjem demokratskih institucija i procedura kroz analizu i praćenje sprovođenja antidiskriminacionog zakona u Šumadijskom okrugu. Poslednji izveštaj na ovu temu rađen je 2011. godine. Izveštaj će obuhvatiti manjinske grupe, njihov položaj i diskriminaciju sa kojom se suočavaju (npr. na poslu, u javnom životu, isl) a koji su posledica neadekvatne primene ovog zakona. Kroz gore navedenu strukturu, izveštaj će slikovito prikazati datu problematiku i rešenja zemalja EU. Bazu podataka prikuplja i sistematizuje Roma centar Kragujevac.

 

Nosioc projekta: Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Projekat podržao: BOŠ

Projekat se realizuje od 01.aprila do 30.septembra 2017.godine.

 

Izveštaj o sprovodjenju zakona o zabrani diskriminacije u Šumadijskom upravnom okrugu, dokument možete preuzeti sa ovog linka.