Znanjem do posla

Osnaživanje romske zajednice, marginalizovanih grupa, osposobljavanje kroz stručnu obuku i edukaciju za povećanje zapošljavanja u skladu sa novim tendecijama  u Kragujevcu.

romske zajednice, marginalizovanih grupa, osposobljavanje kroz stručnu obuku i edukaciju za povećanje zapošljavanja u skladu sa novim tendecijama  u Kragujevcu.

Očekivani rezultat projekta su stručno osposobljeni, obrazovani i informisani pripadnici romske populacije i marginalizovane grupe za samozapošljavanje i zapošljavanje kod poslodavaca.

Projekat je namenjen pripadnicima romske populacije i marginalizovanim grupama sa teritorije grada Kragujevca koji imaju volju i želju da se obrazuju, zaposle i poboljšaju socijalni status svojih porodica.

Projekat predviđa informisanje potencijalnih korisnika putem štampanih materijala, društvenih mreža i elektronskih medija, nakon čega slijedi set obuka: Stručne obuke (kursevi) za sticanje kvalifikacija, dodatne kvalifikacije i prekvalifikacije, ali i Obuka za pisanje biografije, propratno pismo, priprema za sprovođenje intervjui sa potencijalnim poslodavcima, obuka za osnivanje preduzetničke kompanije, obuka za izradu poslovnog plana, obuka za rad i trgovinu putem Interneta. Po završetku obuka, oprema za pokretanje samostalnog posla biće nabavljena i data na korišćenje najmanje 6 korisnika.

Roma Centar iz Kragujevca realizuje projekat „Znanjem do posla“ uz podršku Deutsche Gesellschaft fur InternationaleZusammenarbeit – GIZ

 

Istraživanje o položaju Roma u Kragujevcu 2021

Dokumenta za preuzimanje: